gonzales v kategórii Google Adwords Prípadové štúdie SEO

Prípadová štúdia: komplexné SEO služby a PPC

Chcete zvýšiť počet kľúčových slov na prvej stránke vyhľadávania v Google.sk 17-násobne a viac? Chcete zvýšiť povedomie svojej značky na internete o 40%?
Prípadová štúdia: komplexné SEO služby a PPC

Chcete zvýšiť počet kľúčových slov na prvej stránke vyhľadávania v Google.sk 17-násobne a viac?

Chcete zvýšiť povedomie svojej značky na internete o 40%?

Čo klientovi TopEnglish priniesla spolupráca s RUonline?:

– zvýšili sme konverzie – počet vyplnených prihlášok o 53 %,
– zvýšili sme celkové tržby klienta o 46 %,
– zvýšili sme počet kľúčových slov na prvej stránke v slovenskom Google z 3 na 51,
– zvýšili sme počet kľúčových slov v TOP 5 vo vyhľadávaní Google z 0 na 24,
– zvýšili sme povedomie značky TopEnglish na internete o 40 %,
– zvýšili sme organickú návštevnosť web stránky o 15 %,
– dosiahli sme pomocou PPC kampane via Google Adwords v mesiaci marec mieru prekliku 6,03 % vo vyhľadávacej sieti,
– zvýšili sme hodnoty PageRank domovskej stránky ako i hlavných podstránok.

Začiatok a cieľ spolupráce

Spoločnosť TopEnglish nás v októbri  2011 oslovila s jasným cieľom. Uskutočniť kompletné SEO služby a dlhodobý Linkbuilding, a tým výrazne zvýšiť relevantnú návštevnosť web stránky, zvýšiť konverzie z web stránky a výrazne zlepšiť pozície kľúčových slov. Okrem toho zabezpečiť správu a optimalizáciu PPC kampaní prostredníctvom Google Adwords za celé obdobie spolupráce.

Priebeh spolupráce

Ako bolo hore uvedené, naša spolupráca začala v októbri minulého roku, kedy sa vypracoval a implementoval SEO Onpage dokument obsahujúci všetky nevyhnutné úpravy web stránky www.topenglish.sk. Implementácia SEO OnPage dokumentu bola zapracovaná v informačnom systéme a CMS jazykovej školy. Jednalo sa o úpravu zdrojové kódu web stránky, úpravu URL, SEO Copywriting a SEO OnPage Linkbuilding. Zároveň sa od novembra 2011 začalo so službou Linkbuilding, ktorá je zameraná na postupné budovanie siete spätných odkazov, publikovanie malých podporných PR článkov a registráciu do katalógov, a to všetko s jasným cieľom zvyšovania pozícií kľúčových slov vo vyhľadávaní. Od januára 2012 k jednému linkovanému kľúčovému slovu pribudlo ďalších šesť kľúčových slov. Dokopy sa takto linkuje na 7 kľúčových slov k dnešnému dňu. Okrem komplexných SEO (OnPage a OffPage) služieb sme spravovali klientovi PPC kampane ako podporný nástroj na dosiahnutie stanovenej návštevnosti a získanie konverzií priamo z web stránky vyplnením online prihlášok. Spolupráca s klientom TopEnglish mala a stále má hladký priebeh a je zameraná na dlhodobé zvyšovanie návštevnosti ich web stránky. Aj preto táto úspešná spolupráca s nimi bude i naďalej pokračovať.

Výsledok spolupráce

Po siedmych mesiacoch spolupráce sa nám vďaka SEO a Linkbuildingu podarilo dosiahnuť takýto posun v pozíciách kľúčových slov vo vyhľadávaní Google.sk:

m

Obr. č.1: Vývoj pozícií kľúčových slov

Ako je z obrázku vidieť, z pôvodných pozícií k 31.10.2011 pred začatím Linkbuildingu boli skoro všetky kľúčové slová (až na tri výnimky) mimo TOP 10 v organickom vyhľadávaní. K 2.5.2012 sa nám behom 6 mesiacov spolupráce s klientom podarilo dostať do prvej desiatky v Google.sk 51 kľúčových slov, z toho 24 rovno do TOP 5.

 

Dole uvedený graf znázorňuje vývoj organickej návštevnosti web stránky www.topenglish.sk od novembra 2011 (pred začatím spolupráce s RUonline) až do polovice mája 2012. (obr.2).

 

mm

 

Pre každú vzdelávaciu inštitúciu, a teda i jazykovú školu akou je TopEnglish sú charakteristické cyklické sezónne výkyvy v celkovej návštevnosti, organickej nevynímajúc. Tieto výkyvy sú ovplyvnené  faktormi ako sú začiatok a koniec školského roka, začiatok letných prázdnin, začiatok letného a zimného semestra a podobne. Ako je z grafu vidieť, najvyššia organická návštevnosť je štandardne počas roka v septembri a potom v januári, čo súvisí i so samotnou ponukou jazykových kurzov, ktoré majú vopred stanovenú dĺžku. Tento cyklický vývoj návštevnosti v RUonline aktívne a detailne monitorujeme a analyzujeme a i po jeho očistení sa nám v agentúre podarilo dosiahnuť cca 15 % stabilný nárast organickej návštevnosti z vyhľadávania a toto percento bude už len narastať.

 

Druhý graf (obr. 3) nám znázorňuje vývoj priamej návštevnosti za sledované obdobie, ktorú sa nám podarilo zvýšiť o 40 %. Možno teda povedať, že zvýšenie povedomia značky TopEnglish na internete narástlo o 40 %.

 

mmm

Obr. 3: Vývoj priamej návštevnosti

 

Tretí, posledný graf (obr. 4) vyjadruje vývoj návštevnosti využitím platenej PPC kampane prostredníctvom Google Adwords. Behom najväčšej kampane v marci 2012 sa nám podarilo dosiahnuť cca 9 500 kliknutí s mierou prekliku 6,03 % vo vyhľadávaní.

 

mmmm

Obr. 4: Vývoj návštevnosti (via Google Adwords)

 

Chcete zvýšiť návštevnosť a predaj z vašej web stránky? Chcete byť o krok vpred v porovnaní s Vašou konkurenciou? Kontaktujte nás!

 

Autor: Ing. Ľuboš Oláh, Online marketing specialist

Tipy z nášho newslettra vás vystrelia vyššie v Google a získajú si srdcia vašich zákazníkov

A to najlepšie - sú úplne zdarma

Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.

Máte záujem, aby vaša webstránka začala konečne zarábať?
Neviete prečo vám na stránku nik nechodí? Vieme vám pomôcť.
Naši SEO špecialisti sa s webmi kamarátia, a na základe dôkladnej analýzy vám povedia ako problém vyriešiť.
Stačí, ak ich kontaktujete prostredníctvom nezáväzného formulára.

Katarína Rusňáková
majteľka spoločnosti

„V priebehu 1 roka sme klientovi Union zvýšili návštevnosť webstránky o 51%, vďaka čomu im narástli tržby o 123%. Ako môžem pomôcť vám?“

Nechajte nám na seba kontakt a do 24 hodín sa vám ozveme.

    Informácie o spracovávaní osobných údajov

    V našom blogu sa toho ukrýva oveľa viac. Páčia sa vám informácie, ktoré u nás môžete nájsť? Radi vám ich budeme 1x do mesiaca posielať na mail.

    Stačí, ak sa prihlásite na odber nášho newslettera.

    Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.