gonzales v kategórii Google Adwords Prípadové štúdie SEO

Prípadová štúdia: komplexné SEO služby a PPC

Chcete zvýšiť počet kľúčových slov na prvej stránke vyhľadávania v Google.sk 17-násobne a viac? Chcete zvýšiť povedomie svojej značky na internete o 40%?
Prípadová štúdia: komplexné SEO služby a PPC

Chcete zvýšiť počet kľúčových slov na prvej stránke vyhľadávania v Google.sk 17-násobne a viac?

Chcete zvýšiť povedomie svojej značky na internete o 40%?

Čo klientovi TopEnglish priniesla spolupráca s RUonline?:

– zvýšili sme konverzie – počet vyplnených prihlášok o 53 %,
– zvýšili sme celkové tržby klienta o 46 %,
– zvýšili sme počet kľúčových slov na prvej stránke v slovenskom Google z 3 na 51,
– zvýšili sme počet kľúčových slov v TOP 5 vo vyhľadávaní Google z 0 na 24,
– zvýšili sme povedomie značky TopEnglish na internete o 40 %,
– zvýšili sme organickú návštevnosť web stránky o 15 %,
– dosiahli sme pomocou PPC kampane via Google Adwords v mesiaci marec mieru prekliku 6,03 % vo vyhľadávacej sieti,
– zvýšili sme hodnoty PageRank domovskej stránky ako i hlavných podstránok.

Začiatok a cieľ spolupráce

Spoločnosť TopEnglish nás v októbri  2011 oslovila s jasným cieľom. Uskutočniť kompletné SEO služby a dlhodobý Linkbuilding, a tým výrazne zvýšiť relevantnú návštevnosť web stránky, zvýšiť konverzie z web stránky a výrazne zlepšiť pozície kľúčových slov. Okrem toho zabezpečiť správu a optimalizáciu PPC kampaní prostredníctvom Google Adwords za celé obdobie spolupráce.

Priebeh spolupráce

Ako bolo hore uvedené, naša spolupráca začala v októbri minulého roku, kedy sa vypracoval a implementoval SEO Onpage dokument obsahujúci všetky nevyhnutné úpravy web stránky www.topenglish.sk. Implementácia SEO OnPage dokumentu bola zapracovaná v informačnom systéme a CMS jazykovej školy. Jednalo sa o úpravu zdrojové kódu web stránky, úpravu URL, SEO Copywriting a SEO OnPage Linkbuilding. Zároveň sa od novembra 2011 začalo so službou Linkbuilding, ktorá je zameraná na postupné budovanie siete spätných odkazov, publikovanie malých podporných PR článkov a registráciu do katalógov, a to všetko s jasným cieľom zvyšovania pozícií kľúčových slov vo vyhľadávaní. Od januára 2012 k jednému linkovanému kľúčovému slovu pribudlo ďalších šesť kľúčových slov. Dokopy sa takto linkuje na 7 kľúčových slov k dnešnému dňu. Okrem komplexných SEO (OnPage a OffPage) služieb sme spravovali klientovi PPC kampane ako podporný nástroj na dosiahnutie stanovenej návštevnosti a získanie konverzií priamo z web stránky vyplnením online prihlášok. Spolupráca s klientom TopEnglish mala a stále má hladký priebeh a je zameraná na dlhodobé zvyšovanie návštevnosti ich web stránky. Aj preto táto úspešná spolupráca s nimi bude i naďalej pokračovať.

Výsledok spolupráce

Po siedmych mesiacoch spolupráce sa nám vďaka SEO a Linkbuildingu podarilo dosiahnuť takýto posun v pozíciách kľúčových slov vo vyhľadávaní Google.sk:

m

Obr. č.1: Vývoj pozícií kľúčových slov

Ako je z obrázku vidieť, z pôvodných pozícií k 31.10.2011 pred začatím Linkbuildingu boli skoro všetky kľúčové slová (až na tri výnimky) mimo TOP 10 v organickom vyhľadávaní. K 2.5.2012 sa nám behom 6 mesiacov spolupráce s klientom podarilo dostať do prvej desiatky v Google.sk 51 kľúčových slov, z toho 24 rovno do TOP 5.

 

Dole uvedený graf znázorňuje vývoj organickej návštevnosti web stránky www.topenglish.sk od novembra 2011 (pred začatím spolupráce s RUonline) až do polovice mája 2012. (obr.2).

 

mm

 

Pre každú vzdelávaciu inštitúciu, a teda i jazykovú školu akou je TopEnglish sú charakteristické cyklické sezónne výkyvy v celkovej návštevnosti, organickej nevynímajúc. Tieto výkyvy sú ovplyvnené  faktormi ako sú začiatok a koniec školského roka, začiatok letných prázdnin, začiatok letného a zimného semestra a podobne. Ako je z grafu vidieť, najvyššia organická návštevnosť je štandardne počas roka v septembri a potom v januári, čo súvisí i so samotnou ponukou jazykových kurzov, ktoré majú vopred stanovenú dĺžku. Tento cyklický vývoj návštevnosti v RUonline aktívne a detailne monitorujeme a analyzujeme a i po jeho očistení sa nám v agentúre podarilo dosiahnuť cca 15 % stabilný nárast organickej návštevnosti z vyhľadávania a toto percento bude už len narastať.

 

Druhý graf (obr. 3) nám znázorňuje vývoj priamej návštevnosti za sledované obdobie, ktorú sa nám podarilo zvýšiť o 40 %. Možno teda povedať, že zvýšenie povedomia značky TopEnglish na internete narástlo o 40 %.

 

mmm

Obr. 3: Vývoj priamej návštevnosti

 

Tretí, posledný graf (obr. 4) vyjadruje vývoj návštevnosti využitím platenej PPC kampane prostredníctvom Google Adwords. Behom najväčšej kampane v marci 2012 sa nám podarilo dosiahnuť cca 9 500 kliknutí s mierou prekliku 6,03 % vo vyhľadávaní.

 

mmmm

Obr. 4: Vývoj návštevnosti (via Google Adwords)

 

Chcete zvýšiť návštevnosť a predaj z vašej web stránky? Chcete byť o krok vpred v porovnaní s Vašou konkurenciou? Kontaktujte nás!

 

Autor: Ing. Ľuboš Oláh, Online marketing specialist

Tipy z nášho newslettra vás vystrelia vyššie v Google a získajú si srdcia vašich zákazníkov

A to najlepšie - sú úplne zdarma

Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.

Máte záujem získať viac zákazníkov z prirodzeného - organického - neplateného Google?
Neviete prečo vám na stránku nik nechodí? Vieme vám pomôcť.
Naši SEO špecialisti sa s webmi kamarátia, a na základe dôkladnej analýzy vám povedia ako problém vyriešiť.
Stačí, ak ich kontaktujete prostredníctvom nezáväzného formulára.

Katarína Rusňáková
majteľka spoločnosti

„V priebehu 1 roka sme klientovi Union zvýšili návštevnosť webstránky o 51%, vďaka čomu im narástli tržby o 123%. Ako môžem pomôcť vám?“

Získajte SEO audit a workshop na mieru ZDARMA!

    Informácie o spracovávaní osobných údajov

    V našom blogu sa toho ukrýva oveľa viac. Páčia sa vám informácie, ktoré u nás môžete nájsť? Radi vám ich budeme 1x do mesiaca posielať na mail.

    Stačí, ak sa prihlásite na odber nášho newslettera.

    Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.