gonzales v kategórii Web

Z časopisu Instore 7-8.2010 “Reklamy na internete ubudlo”

Z časopisu Instore 7-8.2010 “Reklamy na internete ubudlo”

Toto leto sme sa spolu s časopisom Instore podielali na tvorbe článku venovanému internetovému marketingu a poklesu objednávok reklamy na internete. Časť z neho si môžete prečítať  tu.

Objem reklám na slovenských web stránkach v porovnaní s minulým rokom poklesol. Zadávatelia stále najčastejšie inzerujú prostredníctvom bannerovej reklamy, ďalej nasleduje riadková inzercia a vyhľadávanie.

Na akom portáli inzerovať?

Nedá sa zovšeobecniť, na ktorom portáli je najideálnejšie inzerovať. Obrovský počet návštevníkov na stránke nie je smerodajný údaj, ktorého by sme sa mali striktne držať a považovať ho za jediný najdôležitejší faktor. Dôležité je najmä cielenie. „Pri výbere portálov by mali firmy zvážiť predovšetkým zameranie portálu, štruktúru návštevníkov, návštevnosť portálu a formu reklamy. Keďže sa však reálnemu testovaniu nič nevyrovná, namiesto investovania rozpočtu do jediného portálu by som odporúčal čiastkové testovanie kampane vo viacerých systémoch a následný výber portálov s najlepšou odozvou,“ hovorí P. Felix. Na čo by firmy nemali zabúdať je snaha o získanie čo najpodstatnejších informácií o danom mieste, kde sa rozhodli inzerovať. „Mali by si v prvom rade vyžiadať relevantné informácie o tom, čo im daný reklamný priestor môže priniesť. Zistiť si priemernú návštevnosť podstránky, kde je reklama uverejnená, zistiť priemerné CTR (click-through rate) z ponúkaného reklamného priestoru – na základe týchto údajov si môžete prepočítať priemerný počet získaných konverzií. Ak poznáte hodnotu každej konverzie a viete ju aj vyčísliť, môžete tak zistiť, či sa vám náklady vložené do reklamného priestoru vrátia,“ odporúča Katarína ŠavelováCEO, SEO & Online marketing consultant zo spoločnosti RUonline.

Úroveň využívania internetovej reklamy na Slovensku a v zahraničí

Úroveň využívania internetovej reklamy narastá a čoraz väčšie množstvo firiem začína objavovať pozitíva inzerovania na internete. Čo sa však týka ponuky reklamných priestorov na slovenských web stránkach, tá je podľa skúseností K. Šavelovej stále slabá. Nevyužívajú sa tu podľa jej názoru rôzne dobre konvertujúce formáty ako napríklad pop-ups, či pop-unders, video reklama, chýba možnosť skinningu portálov, atď. „V zahraničí je vyššia diferenciácia v kvalite portálov, a tým aj odvodzujúcej cene za reklamný priestor. Na Slovensku portál stanoví ceny podľa svojej návštevnosti. Tento reklamný priestor potom nakúpia mediálne reklamné agentúry a ponúkajú ho svojim klientom v balíčkoch za cenu, ktorú by marketér nezaplatil, pretože vie, že z návštevnosti, ktorú uvádza daný portál je pre neho relevantná len určitá časť. V zahraničí môžeme pozorovať tlak zákazníkov na predajcov reklamných priestorov v podobe zmeny pôvodných CPM (cost per mille – platba za 1000 zobrazení – impresií) na business modely zamerané na CPC (cost per click) a CPA (cost per action). Zákazník tak platí len za konkrétne kliky, alebo dokonca len za konkrétne konverzie uskutočnené z daného reklamného priestoru,“ uvádza odborníčka.
Internet je silné médium, ktoré má stále kam rásť. Zlepšenie situácie na trhu pomôže aj internetovej reklame. Vďaka tomu môže dôjsť nielen k zefektívneniu kvality obsahu na webových stránkach, ale aj k vizuálnemu zážitku návštevníkov stránky.

Pred uverejnením inzercie na internete by si mala firma položiť 3C otázky:

1C: Customers (zákazníci) – Navštevujú tento portál moji zákazníci? Aký podiel z celkovej návštevnosti? Bude sa moja reklama zobrazovať na tých podstránkach portálu, kam moja cieľová skupina chodí?
2C: Call to action (výzva k akcii) – Vyzývam reklamou zákazníkov ku kúpe, zaregistrovaniu sa, alebo k akejkoľvek akcii?
3C: Customized ads (cielené reklamy) – Nepoužívajte jednu kreatívu pre viac portálov. Cieľte – pokiaľ je to možné každú kreatívu samostatne pre každý portál – prispôsobte kreatívu užívateľom, ktorí portál navštevujú.

Zdroj tabuľky 3C: RUonline

Kompletný článok si môžete prečítať tu (elektronická verzia časopisu Instore str. 23 a 24)

page-23

Tipy z nášho newslettra vás vystrelia vyššie v Google a získajú si srdcia vašich zákazníkov

A to najlepšie - sú úplne zdarma

Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.

Máte záujem získať viac zákazníkov z prirodzeného - organického - neplateného Google?
Neviete prečo vám na stránku nik nechodí? Vieme vám pomôcť.
Naši SEO špecialisti sa s webmi kamarátia, a na základe dôkladnej analýzy vám povedia ako problém vyriešiť.
Stačí, ak ich kontaktujete prostredníctvom nezáväzného formulára.

Katarína Rusňáková
majteľka spoločnosti

„V priebehu 1 roka sme klientovi Union zvýšili návštevnosť webstránky o 51%, vďaka čomu im narástli tržby o 123%. Ako môžem pomôcť vám?“

Získajte SEO audit a workshop na mieru ZDARMA!

    Informácie o spracovávaní osobných údajov

    V našom blogu sa toho ukrýva oveľa viac. Páčia sa vám informácie, ktoré u nás môžete nájsť? Radi vám ich budeme 1x do mesiaca posielať na mail.

    Stačí, ak sa prihlásite na odber nášho newslettera.

    Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.