ONLINE TORO v kategórii Blog Online marketing Prípadové štúdie SEO

„Is SEO really dead?“ Veľká prípadová štúdia SEO výsledkov 32. našich zákazníkov

„Is SEO really dead?“ Veľká prípadová štúdia SEO výsledkov 32. našich zákazníkov

,,Vždy, keď počujem frázu ‚SEO is dead‘, pomyslím si: ‚dead‘ bude skôr vaša webstránka v Google,“  Katarína Rusňáková, CEO ONLINE TORO.

Roky sa na internete objavujú články s nápisom ,„SEO is dead“ (SEO je mŕtve). Články s takýmto alebo podobným nadpisom sú klasickými „clickbaits”, tzv. návnadami na kliknutie, ktorých úlohou je vzbudiť pozornosť a získať čo najviac klikov. O tom, ako to so SEO skutočne je, si môžete prečítať v našej veľkej SEO štúdii, ktorú sme pre vás vypracovali na 32 zákazníkoch počas 2 rokov spolupráce.

Čo sa dozviete z našej prípadovej štúdie SEO výsledkov na 32 zákazníkoch?

  • Prvých 5 organických výsledkov v Google získa až 67,60% klikov.

  • Najviac sme zákazníkom zvýšili počet konverzií trojnásobne. Až 70% zákazníkov sme zvýšili konverzie viac než dvojnásobne.

  • Až 90% zákazníkom sme zvýšili počet návštev na web o minimálne polovicu.

  • Najlepšie výsledky sme dosiahli u zákazníkov, s ktorými sme spolupracovali minimálne 1 rok a viac  až 62% z nich sme zvýšili konverzie viac ako dvojnásobne, u 75% sme zvýšili organickú návštevnosť o viac ako polovicu.

  • Zákazníci, ktorým sme zvýšili všetky merané metriky o viac ako 50% (návštevnosť, konverzie, počet kľúčových slov na 1. stránke v Google), míňajú na SEO v priemere 1100 € mesačne.


Je SEO skutočne mŕtve?

Podľa štatistík, až 91% webstránok nikdy nezíska organickú návštevnosť z Google. Najčastejšie je to z dôvodu, že nemajú vybudované kvalitné spätné odkazy na web¹. Keď ide o marketing, alebo reklamu ako takú, majitelia firiem radšej investujú do niečoho, z čoho majú hmatateľné výsledky. Billboardy, pekná bannerová reklama, video – pekne spracované vizuály vyvolávajú emócie a tie predávajú. S nákladmi na marketing sa akosi automaticky počíta často v desiatkach tisíc €. Ale presvedčiť zákazníka o tom, aby vsadil na SEO, z čoho možno rok neuvidí výsledky a ani neviete presne vyčísliť, koľko na tom zarobí, znie ako priveľké riziko. Faktom však je, že v našich zemepisných šírkach väčšina ľudí, ktorí sú v nákupnom správaní, vyhľadávajú cez vyhľadávače. Na Slovensku až 97% ľudí použije vyhľadávač Google, pričom 57% ľudí cez desktopové zariadenia, takmer 40% cez mobily a necelé 3 % cez tablety²

Ak sa pozrieme do iných európskych krajín, veľkú úlohu zohrávajú najmä giganty ako Amazon, alebo Ebay, v našom prostredí to zľahka suplujú porovnávače cien, avšak veľká väčšina tak či tak klikne najskôr na Google. 

Štúdia vyjadrujúca nákupné správanie počas vianočných sviatkov v UK a kanály, cez ktoré spotrebitelia hľadajú vianočný tovar:

zdroj: Fourthsourse³ 

Mať webstránku na prvých pozíciách môžeme považovať bezpochyby za vašu vstupenku k novým zákazníkom a vyšším ziskom. Ak sa bavíme o tom, koľko vás SEO bude stáť, najčastejší problém vidíme v tom, že v SEO nemáte tzv. Quick wins a skutočné výsledky sa začnú prejavovať často po roku/rokoch. Napriek tomu, že SEO pripomína skôr investíciu ako marketingovú aktivitu, treba si uvedomiť, že to nie sú cenné papiere s vopred definovaným úrokom v určitom časovom období. Do SEO nemôžete investovať. SEO taktiež nemôžete vyskúšať na pár mesiacov. SEO sa buď rozhodnete budovať, alebo nie. Nič medzi tým. Bodka.

Rozhodnutie budovať SEO je ako postaviť základný kameň pre váš vysnívaný dom. Čím viac času a peňazí dáte do jeho budovania, tým skôr môžete očakávať výsledky. Všeobecne u nás platí, ak sa už pre niečo rozhodneme, robíme to poriadne. Preto sme u nás v ONLINE TORO vypracovali komplexnú SEO štúdiu, ktorá vám majiteľom a marketérom pomôže nastaviť očakávania od SEO, ale taktiež identifikuje nevyhnutné podmienky na to, aby to u vás fungovalo. 

Aké mať zo SEO očakávania? Majitelia firiem často zabúdajú, že marketing je podpora predaja. Preto, či v konečnom dôsledku predáte viac tovaru, alebo služieb, záleží len a len od vás. SEO agentúra je tu od toho, aby vám priniesla nových potenciálnych zákazníkov z Google. Dobrá SEO agentúra vie vyčísliť, koľko nových zákazníkov ste momentálne schopní osloviť cez vašu webovú stránku. Vie taktiež vyčísliť, aký veľký trh vo vašom segmente je a koľko % by ste z neho mohli „ukrojiť” v prípade, že SEO začnete budovať.

Vedeli ste, že prvých 5 organických výsledkov v Google získa až 67,60% klikov? 

Poznáte svoje konverzné pomery?

Viete, koľko ľudí príde na váš web a koľko z nich nakúpi, alebo vyplní kontaktný formulár (zatelefonuje/napíše mail)? Dobrá agentúra zanalyzuje súčasný stav, prípadne nastaví meranie cieľov tak, aby čoskoro vedela pracovať s presnými dátami. Vieme merať aj telefonické objednávky. Ak potrebujete v tomto poradiť, alebo nastaviť meranie konverzií, pomôžeme vám. V prípade, že máte prístup do Google Analytics účtu, pomôžeme vám nastaviť ciele cez videohovor.

Výsledky SEO štúdie

Štúdiu sme vypracovali na základe analýzy dát našich 32 zákazníkov, s ktorými sme spolupracovali, resp. spolupracujeme počas dvoch rokov. Do štúdie sme zahrnuli tých, ktorí sú našimi zákazníkmi minimálne 4 mesiace. Buď sme s nimi spolupracovali od januára 2018 po september 2020, alebo spolupráca trvala už od roku 2015 a skončila v roku 2017. Zahrnuli sme aj zákazníkov, s ktorými kooperujeme od roku 2019.

Z tejto databázy sme vybrali portfólio 32 štandardných zákazníkov, kde sme spracovali nasledovné údaje:

 • návštevnosť na začiatku a na konci spolupráce 
 • konverzie / ciele merané na začiatku spolupráce a na konci 
 • počet kľúčových slov na prvej stránke v Google na začiatku a na konci spolupráce

Konverzie

Viac ako 90% našich zákazníkov sme zvýšili konverzie z Google – organic o viac ako 50%, pričom:

 • 23% zákazníkom sme zvýšili konverzie trojnásobne,
 • 19% v priemere päťnásobne,
 • 19% dvojnásobne,
 • 19% viac ako o polovicu,
 • takmer 8% sme zvýšili konverzie 10-násobne,
 • 11% zákazníkom sa nezmenil počet konverzií (vrátane obdobia počas COVID-19).

Nárast konverzií

Najviac zákazníkom sme zvýšili počet konverzií trojnásobne .“  

 

Organická návštevnosť

Takmer 90% zákazníkom sme zvýšili organickú návštevnosť z Google o viac ako 50%, pričom 22% z nich dvojnásobne a ďalším 22% trojnásobne.

Nárast organických návštev

Až 90% zákazníkom sme zvýšili počet návštev na web o minimálne polovicu.“  

Počet kľúčových slov na prvej strane v Google

18% zákazníkov sme zvýšili počet slov na prvej strane v Google v priemere päťnásobne. Dvom zákazníkom sme zvýšili počet slov na 1. stránke v Google až osemnásobne. Trom zákazníkom sa samotný počet slov na 1. stránke v Google nezmenil. Zmenili sa však slová, na ktoré sa zobrazujú. Teraz na viac vyhľadávané a strategickejšie kľúčové slová.

Počet slov na 1. strane

Počet kľúčových slov na 1. stránke v Google sme 22% zákazníkov zvýšili trojnásobne, 22% dvojnásobne, a 22% o viac ako polovicu.“  

Prečo niektorí zákazníci stagnujú? Najčastejšie dôvody:

 • nedokončený web, chyby na stránke, prázdne podstránky, nezapracované texty, chybné presmerovania, 404-ky,
 • meranie konverzií na začiatku spolupráce nemali správne nastavené, prípadne sa nemerali vôbec,
 • počas spolupráce zákazníci znížili rozsah aktivít alebo zmenili nami navrhnutú stratégiu,
 • boli s nami kratšie ako šesť mesiacov,
 • zákazníkov z  niektorých oblastí (napr. z cestovného ruchu) zasiahlo pozastavenie služieb kvôli COVID-19.

* ďalšie dôvody, ktoré môžu mať za následok zhoršenie výsledkov, sú podrobnejšie popísané v časti: Aké sú ostatné predpoklady na to, aby SEO fungovalo?

Spojte sa s nami online a my vám darujeme hodinovú SEO konzultáciu k vášmu webu ZDARMA. Pre prvých 3 najrýchlejších záujemcov vypracujeme taktiež analýzu kľúčových slov a analýzu vašej konkurencie. 

DOBA SPOLUPRÁCE

Z výsledkov štúdie sme zistili, že dôležitá bola dĺžka spolupráce. Časový úsek meraných spoluprác je od 4-mesačnej spolupráce až po 7-ročnú.

Najviac sa nám osvedčila spolupráca trvajúca viac ako jeden rok.“

Pri spolupráci dlhšej ako jeden rok:

 • z pohľadu organickej návštevnosti: Až polovici zákazníkov sme zvýšili organickú návštevnosť o viac ako 50%, pričom 25% zákazníkov sa zvýšila organická návštevnosť troj až desaťnásobne.
 • z pohľadu konverzií: Až 62% zákazníkov sme zvýšili konverzie viac ako dvojnásobne. U ďalších  25% zákazníkov došlo k navýšeniu konverzií od 10% do 50%. 
 • z pohľadu nárastu kľúčových slov na 1. stránke vo vyhľadávaní Google: Darilo sa nám zvýšiť počet kľúčových slov aj u zákazníkov, ktorí s nami spolupracujú menej ako šesť mesiacov, avšak v priemere od 10 do 50%. Až 28% zákazníkov sme zvýšili počet kľúčových slov na 1. stránke v Google päťnásobne. Ďalším 6% deväťnásobne.

Pri spolupráci kratšej ako šesť mesiacov:

 • z pohľadu organickej návštevnosti: Tu sme dosiahli spravidla nižšie výsledky – organická návštevnosť sa zvýšila od 10% do 50%.
 • z pohľadu konverzií: U týchto zákazníkov došlo k stagnácií, znamená to, že počet konverzií z organického vyhľadávania sa nezmenil.
 • z pohľadu nárastu kľúčových slov na 1. stránke vo vyhľadávaní Google: Aj kratšia doba spolupráce pomohla zákazníkom začať sa zobrazovať vo vyhľadávaní Google, pričom sme dostali do vyhľadávania Google v priemere 7-násobne viac kľúčových slov, ako pred spoluprácou. Išlo však o menej konkurenčné kľúčové slová v porovnaní s kľúčovými slovami, na ktoré sme dostali do vyhľadávania zákazníkov s dlhšou dobou spolupráce – viac ako jeden rok.

Screenshot 2020-10-30 at 17.14.40
Screenshot 2020-10-30 at 17.32.13

Screenshot 2020-10-30 at 17.14.56

ROZPOČET A ROZSAH AKTIVÍT

Ďalším faktorom, ktorý evidujeme ako kritický, je rozsah služieb SEO, ktoré sa so zákazníkom robili. Podľa zosumarizovaných výsledkov v tabuľke nižšie je zrejmé, že najlepšie výsledky dosahovali zákazníci s rozpočtami nad 1100 € mesačne. Najmenšie spolupráce (malý balík) boli cenovo nastavené okolo 500 € mesačne.
Počítame tu však len so zákazníkmi (27 ks), kde sa merali všetky tri typy cieľov (návštevnosť, konverzie, počet slov na 1. stránke v Google).

Screenshot 2020-10-29 at 15.34.16

Zákazníci, ktorým sme zvýšili všetky merané metriky o viac ako 50% míňali na SEO od 1100 € mesačne.“

Merané metriky:

 • organická návštevnosť
 • konverzie (predaj, alebo lead)
 • počet kľúčových slov v TOP 10 Google vyhľadávaní.

Zákazníci, ktorým sme zvýšili všetky merané metriky o viac ako 50% (konverzie, návštevnosť, kľúčové slová na 1. stránke v Google) míňajú na SEO v priemere 1100 € mesačne, vrátane nákupu mediálneho priestoru (linky, SEO články na tematických portáloch). 

„Zákazníci s najmenším rozpočtom v období 1. roka spolupráce dosahovali najslabšie výsledky, nemožno hovoriť o návratnosti investície počas takto krátkeho obdobia, avšak pri dlhodobejšej spolupráci (v rokoch) dosiahli svoje ciele.

Zanalyzovali sme taktiež zákazníkov, ktorým sa nedarí dvíhať všetky spomínané metriky, avšak SEO spolupráca im pomohla s technickým vyladením webu, s nasadením SEO onpage, čo malo priamo vplyv na organickú návštevnosť, hlavne z long tail kľúčových slov. Z 27 zákazníkov však len 3 zákazníci stagnovali pri organickej návštevnosti na web a pri zlepšovaní pozícií kľúčových slov (čo mohlo byť spôsobené aj predošlým trendom v poklese návštev tapríčineným technickým stavom webu) a  dvaja pri zvyšovaní konverzií, pričom túto metrika zavísi aj od iných faktorov ako od samotného SEO (použiteľnosť webu, cena produktu, služby, referencie, znalosť značky…). Na grafe je však viditeľné, že  išlo o zákazníkov, ktorí spolupracovali s minimálnym rozpočtom, prípadne išlo o 2 zákazníkov, ktorí pôsobili vo veľmi konkurenčnom prostredí.  

Screenshot 2020-10-29 at 15.34.30

Záver SEO štúdie

 • Prvých 5 organických výsledkov v Google získa až 67,60% klikov.

 • Najviac sme zákazníkom zvýšili počet konverzií trojnásobne (predaje, vyplnené kontaktné formuláre…). Až 70% zákazníkov sme zvýšili konverzie viac než dvojnásobne.

 • Až 90% zákazníkom sme zvýšili počet návštev na web o minimálne polovicu.

 • Najlepšie výsledky sme dosiahli u zákazníkov, s ktorými sme spolupracovali minimálne 1 rok a viac – až 62% z nich sme zvýšili konverzie viac ako dvojnásobne, u 75% sme zvýšili organickú návštevnosť o viac ako polovicu.

 • Zákazníci, ktorým sme zvýšili všetky merané metriky o viac ako 50% (návštevnosť, konverzie, počet kľúčových slov na 1. stránke v Google) míňali na SEO od 1100 € mesačne.

Aké sú ostatné predpoklady na to, aby SEO fungovalo?

 

 • Web musí byť po technickej stránke OK, inak je potrebné okamžite riešiť kritické faktory (rýchlosť načítania, duplicitný obsah, responzívnosť, chyby na stránke…)
 • zapracovanie SEO on page dokumentu zákazníkom do 1. mesiaca od začiatku spolupráce,
 • fungujúce procesy  ak už na začiatku zákazník nedokáže zapracovať on page, alebo upraviť obsah na webstránke, zapracovať call to action prvky v pomerne krátkej dobe (max. 2 – 3 mesiace), je lepšie spoluprácu ukončiť, ušetriť si veľa nervov a v konečnom dôsledku aj veľa peňazí,
 • publikačný plán články a blogy sa publikujú v dohodnutom rozsahu a načas,
 • spolupráca so zákazníkom trvá aspoň 1 rok,
 • mesačný rozsah aktivít aspoň: 10 – 15 liniek z 5 externých domén a aspoň 1 obsah mesačne na vašej webovej stránke (minimum 2 interné linky), 
 • potrebujeme prístupy do Google Analytics a Search console, prípadne do Google Tag managera,
 • základné SEO znalosti a personálna kapacita aj na strane zákazníka (na úpravu webu, dodanie podkladov do publikovaných obsahov a podobne).

Najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávame:

 

 • Web zákazníka je extrémne pomalý a vykazuje viditeľné chyby na stránke a ani po odporúčaniach sa to naďalej nerieši,
 • zákazník nezapracuje SEO ON PAGE na svoj web, alebo zapracuje len to, čo z jeho pohľadu  stačí”,
 • zákazník chce začať spoluprácu bez prvotného obsahového a technického auditu stránky, skontrolovania správne zapracovaných on page faktorov či optimalizácii štruktúry webu, ak je potrebná,
 • zákazník žiada počas spolupráce zmeniť rozsah služieb, alebo stratégiu (často meniace sa optimalizované kľúčové slová, zníženie rozpočtu),
 • zle nastavené očakávania zákazníka, ktorý požaduje od SEO hmatateľné výsledky do pár mesiacov.

Ak sa chcete vyvarovať ďaľším chybám v spolupráci so SEO špecialistami, ale SEO agentúrou, odporúčame prečítať aj článok:

Výber SEO agentúry – 5 bodov na ktoré si dať pozor u SEO špecialistov

 

A ako to vidia zákazníci?

 

„Videoreferencia“

– Maroš Pánik, zodpovedný za digitálnu akvizíciu klientov UNION poisťovňa, a.s.

 

 

Zeppelin

„ONLINE TORO nám zvýšilo prestíž na internete a prinieslo tisícky extra návštevníkov na našu webstránku. Našu spoluprácu považujem za veľmi úspešnú! „

– Monika Macková, vedúca marketingu ZEPPELIN SK s.r.o.

 

NATUR-PACK, a.s.Na začiatku som si nebol úplne istý,čo nám projekt online marketingu prinesie, ale už po dvoch štvrťročných vyhodnoteniach sú zjavné veľké výsledky, ktoré sme dosiahli a rozhodne predčili moje prvotné očakávania. Aj v našej oblasti sa marketing čoraz viac presúva do online priestoru, preto sme radi, že ho máme teraz v dobrých rukách. So spoluprácou so spoločnosťou ONLINE TORO som veľmi spokojný a to nielen s výsledkami, ktoré vďaka tomu dosahujeme, ale aj s komunikáciou, ktorá je zo strany ONLINE TORO veľmi efektívna a príjemná.“

– Mgr. Marek Brinzík, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou

 

Spojte sa s nami online a my vám darujeme hodinovú SEO konzultáciu k vášmu webu ZDARMA. Pre prvých 3 najrýchlejších záujemcov vypracujeme taktiež analýzu kľúčových slov a analýzu vašej konkurencie. Požiadajte o ňu tu:

¹zdroj:impactplus.com/blog/seo-statistics

²zdroj:gs.statcounter.com

³zdroj:fourthsource.com/search-marketing/online-product-search-evolving-19095

Tipy z nášho newslettra vás vystrelia vyššie v Google a získajú si srdcia vašich zákazníkov

A to najlepšie - sú úplne zdarma

Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.

Máte záujem získať viac zákazníkov z prirodzeného - organického - neplateného Google?
Neviete prečo vám na stránku nik nechodí? Vieme vám pomôcť.
Naši SEO špecialisti sa s webmi kamarátia, a na základe dôkladnej analýzy vám povedia ako problém vyriešiť.
Stačí, ak ich kontaktujete prostredníctvom nezáväzného formulára.

Katarína Rusňáková
majteľka spoločnosti

„V priebehu 1 roka sme klientovi Union zvýšili návštevnosť webstránky o 51%, vďaka čomu im narástli tržby o 123%. Ako môžem pomôcť vám?“

Získajte SEO audit a workshop na mieru ZDARMA!

  Informácie o spracovávaní osobných údajov

  V našom blogu sa toho ukrýva oveľa viac. Páčia sa vám informácie, ktoré u nás môžete nájsť? Radi vám ich budeme 1x do mesiaca posielať na mail.

  Stačí, ak sa prihlásite na odber nášho newslettera.

  Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.