Union

Webová stránka nášho klienta sa na začiatku roka zobrazovala na prvej neplatenej pozícii v Google cez 18 000x, s touto stratégiou nám za 9 mesiacov číslo narástlo na necelých 43 000x, čo je viac ako dvojnásobok.

Stratégia a podmienky spolupráce na začiatku

Pri začiatkoch tvorby obsahovej stratégie pre nášho zákazníka zo zdravotníckeho „fachu”  sme vychádzali z poznatku, že:

  • v rámci produktov a služieb, ktoré ponúka, je potenciál neplateného vyhľadávania dosiahnutý. Inak povedané, na väčšinu slov, na ktoré sa chce zákazník zobraziť v Google na prvej strane (na prvých 5 pozíciách), sa zobrazuje.
  • existujú vyhľadávacie výrazy, ktorým sa konkuruje náročnejšie, keďže sú vyhľadávané v tisícoch a konkurencia je pri nich adekvátne silná. Na tieto výrazy silou mocou netlačíme. 

Výhodou našej spolupráce je fakt, že klient úzko spolupracuje s informačným portálom, ktorý píše odborné články a realizuje výskumy. Obsah, ktorý vytvorí, je preto plnohodnotný, hovorí rečou klienta a uľahčuje mu prácu v internom tíme. 

SEO s obsahom: Ako sme to teda spojili – krok po kroku

Na spolupráci sme sa dohodli tri strany. Klient, my ako agentúra a odborníci, píšúci lekársky obsah. Rozobrali sme si tieto procesy na 5 krokov. 

1. KROK

Pripravili sme si benefity služieb a produktov, ktoré sú pre klienta nosnou kľúčovou výhodou, inak povedané USP (unique selling proposition).

2. KROK

Spracovali sme hĺbkovú analýzu cez Plánovač kľúčových slov, Google našepkávač a iné nástroje. Následne sme vytvorili tabuľku s okruhom tém (redakčný plán), ktoré čitateľov zaujímajú, s prislúchajúcimi kľúčovými slovami. Služby a výhody zákazníka boli týmto témam nadradené. 

3. KROK

Za tvorbu už konkrétneho obsahu bol zodpovedný lekársky portál. Z našej strany bola zabezpečená kontrola po SEO stránke. Ak to bolo možné, do článku sa pridali relevantné prelinky na doplnkový obsah, ktorý by mohol byť pre čitateľa zaujímavý. 

4. KROK

Článok sa zverejnil na webe. Kvantitatívne to tvorilo tri články mesačne.

5. KROK

Na sociálnych témach si zákazník pripravil každomesačne dotazník na to, čo ľudí zaujíma a potom ho spracoval do FAQ obsahu. Nazvime to štvrtým článkom, obsahujúcim 4 otázky a odpovede. Ak to bolo možné, aj tu sme sa čitateľa snažili presmerovať tam, kde k danej problematike dostal podrobnejšie informácie. 

I keď táto štúdia bola tvorená za obdobie 01-09/2020, takto už fungujeme 2 roky, pričom každý kvartál tieto štyri kroky opakujeme.

Aké boli výsledky po 9 mesiacoch?

Z vybraných kľúčových slov, ktoré sme si na začiatku určili za relevantné k napísaným článkom, sa za 9 mesiacov podarilo posunúť až 50% z nich z 2+ strany na prvú stránku vyhľadávania v Google. 

Zaujímavým číslom je aj percentuálny podiel slov, ktoré boli na začiatku roku 2020 na 5. a ďalšej strane v neplatenom vyhľadávaní a ku koncu septembra sa vyšvihli na top 1. pozíciu.Snímka obrazovky 2021-02-02 o 16.37.30

Tieto výsledky by nemuseli napovedať o návštevnosti webovej stránky zákazníka, ak by predsa len veľká časť z nich mala zanedbateľnú mesačnú vyhľadávanosť. 

Preto sme sa na výsledky pozreli aj v absolútnych číslach a porovnali (pre nás) dve najvýznamnejšie metriky v korelácii: strana v neplatenom vyhľadávaní, na ktorej sa webová stránka zákazníka zobrazí pri konkrétnom vyhľadávanom výraze a jeho počet vyhľadávaní za mesiac. 

Výsledky nám hovoria, že sa web v septembri 2020 zobrazil na prvej stránke na vyhľadávanie vybraných kľúčových slov 2,5x viac ako v januári 2020. 

Webová stránka sa na začiatku roka zobrazila na prvej pozícii cez 18 000x, za 9 mesiacov číslo narástlo na necelých 43 000, čo je viac ako dvojnásobok.Snímka obrazovky 2021-02-02 o 16.38.55

Aká bola východisková situácia pred spoluprácou?

K tomu, aby sme tieto výsledky vedeli ohodnotiť objektívne, potrebujeme definovať aj situáciu východiskového stavu na začiatku tejto obsahovej kampane.  

Predtým, ako sme spoluprácu začali, boli splnené tieto podmienky:

  1. Klient mal silnú doménu a kvalitné portfólio externých odkazov. 
  2. Tretia strana, a to lekársky portál, mal silne odborné skúsenosti na to, aby mohol písať kvalitný a prínosný obsah.
  3. Články majú cca 700 – 1100 slov a sú vždy upravené SEO špecialistom o kľúčové výrazy a parametre. 
  4. Články mali dohodnuté množstvo a čas publikácie. 
  5. Kľúčové výrazy, ktoré boli a sú nosnou témou obsahových článkov, mali strednú až vyššiu vyhľadávanosť (200 – 5000 vyhľadávaní mesačne).