gonzales v kategórii Online marketing Prípadové štúdie SEO

Prípadová štúdia DentalPlus: SEO a Linkbuilding

Chcete zvýšiť počet kľúčových slov na prvej stránke vyhľadávania v Google.sk o viac ako 100 %? Chcete zvýšiť hodnoty PageRank svojej webstránky? Chcete pozdvihnúť svoju organickú návštevnosť o viac ako 100 %?
Prípadová štúdia DentalPlus: SEO a Linkbuilding

Chcete zvýšiť počet kľúčových slov na prvej stránke vyhľadávania v Google.sk o viac ako 100 %?

Chcete zvýšiť hodnoty PageRank svojej webstránky?

Chcete pozdvihnúť svoju organickú návštevnosť o viac ako 100 %?

 

Čo klientovi DentalPlus priniesla spolupráca s RUonline?:

– zvýšili sme počet kľúčových slov v TOP 5 vo vyhľadávaní Google zo 6 na 14,

 zvýšili sme počet kľúčových slov na prvej stránke v Google z 11 na 22,

 zvýšili sme organickú návštevnosť web stránky o viac ako 100 %,

 zvýšili sme hodnoty PageRank klientovej webstránky.

 

Začiatok a cieľ spolupráce

Stomatologická ambulancia DentalPlus nás v roku 2008 oslovila s možnosťou spolupráce v oblasti našich SEO služieb. Ešte v danom roku bol vypracovaný a implementovaný SEO OnPage dokument. K spolupráci sme sa vrátili na jeseň 2011 s víziou rozsiahlej spolupráce, ktorá pozostáva z komplexných SEO OffPage služieb. Pre ich veľkú úspešnosť pracujeme s klientom aktívne doteraz. Hlavným cieľom bolo dostať túto ambulanciu na popredné miesta vo vyhľadávaní na väčšinu relevantných kľúčových slov a zvyšovať tým i hodnotu PageRank a nepriamo budovať povedomie jej značky na internete.

Priebeh spolupráce

Ako je vyššie uvedené, naša spolupráca s klientom DentalPlus bola rozdelená do dvoch časových úsekov. V roku 2008 sme pracovali na SEO OnPage optimalizácii a v roku 2011 sme začali spolupracovať v oblasti Linkbuildingu. Linkbuilding je službou zameranou na  zabezpečenie top pozícií vo vyhľadávaní Google. Okrem toho pozitívne vplýva na hodnoty PageRank, zvyšuje jeho hodnotu. Táto služba pre klienta pozostáva najmä z budovania siete jednosmerných aj obojstranných spätných odkazov a z písania a publikovania malých podporným PR článkov. Linky sme menili najmä s partnerskými stránkami s vyšším PageRankom, alebo so stránkami s tematicky zaujímavým obsahom podobným klientovej webstránke. Samozrejmosťou bola aj registrácia klientovej webstránky do slovenských katalógov.

Výsledok spolupráce

Po dvoch rokoch a ostatných siedmych mesiacoch aktívnej spolupráce sa nám vďaka On page SEO a Linkbuildingu podarilo dosiahnuť takýto posun v pozíciách kľúčových slov vo vyhľadávaní Google.sk:

p

Obr. č.1: Vývoj pozícií kľúčových slov

Ako je z obrázku vidieť, z pôvodných pozícií vo východiskovom reporte k 6.10.2011 pred začatím Linkbuildingu bola väčšina kľúčových slov mimo TOP 10 v organickom vyhľadávaní. K 5.6.2012 sa nám behom 7 mesiacov intenzívnej spolupráce s klientom podarilo dostať do prvej desiatky v Google.sk 22 kľúčových slov, z toho viac ako polovicu, 14, rovno do TOP 5.

Ďalej sa nám podarilo zvýšiť hodnotu PageRank-u pre väčšinu klientových podstránok. Za husársky kúsok možno považovať zvýšenie PageRank-u podstránky „Zubné korunky a mostíky“ z hodnoty 0 na 3! Obrázok č.2 nám znázorňuje vývoj PageRank-u z pôvodných hodnôt v roku 2011 na aktuálne hodnoty:

pp

Obr. 3: PageRank homepage a hl. podstránok

 

Dole uvedený graf znázorňuje vývoj organickej návštevnosti web stránky www.dentalplus.sk od októbra 2011 (pred začatím spolupráce s RUonline) až do konca júna 2012. (obr.3):

 

ppp

Obr. 3: Vývoj organickej návštevnosti

Ako je z hore uvedeného obrázku vidieť, organickú návštevnosť sa nám podarilo zvýšiť viac ako dvojnásobne, a to sa týka iba sledovaného obdobia za ostatných 7 mesiacov. S takmer 100 % tnou pravdepodobnosťou bude daná návštevnosť naďalej kontinuálne rásť.

 

Chcete zvýšiť i vy návštevnosť webstránky a predaj z nej? Chcete byť o krok vpred v porovnaní s Vašou konkurenciou? Kontaktujte nás!

 

Autor: Ing. Ľuboš Oláh, Online marketing specialist

Tipy z nášho newslettra vás vystrelia vyššie v Google a získajú si srdcia vašich zákazníkov

A to najlepšie - sú úplne zdarma

Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.

Máte záujem získať viac zákazníkov z prirodzeného - organického - neplateného Google?
Neviete prečo vám na stránku nik nechodí? Vieme vám pomôcť.
Naši SEO špecialisti sa s webmi kamarátia, a na základe dôkladnej analýzy vám povedia ako problém vyriešiť.
Stačí, ak ich kontaktujete prostredníctvom nezáväzného formulára.

Katarína Rusňáková
majteľka spoločnosti

„V priebehu 1 roka sme klientovi Union zvýšili návštevnosť webstránky o 51%, vďaka čomu im narástli tržby o 123%. Ako môžem pomôcť vám?“

Získajte SEO audit a workshop na mieru ZDARMA!

    Informácie o spracovávaní osobných údajov

    V našom blogu sa toho ukrýva oveľa viac. Páčia sa vám informácie, ktoré u nás môžete nájsť? Radi vám ich budeme 1x do mesiaca posielať na mail.

    Stačí, ak sa prihlásite na odber nášho newslettera.

    Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.