Tomáš Hrubý v kategórii How to do

Podnikáte a nemáte vytvorený podnikateľský plán? Robíte obrovskú chybu!

Ak je dobrý, máte šancu získať si pozornosť investorov. Ak je zlý, môžete byť radi, že sa vôbec s vami rozprávali. Podnikateľský plán je u podnikateľov veľmi podceňovaný. No prečo je vôbec taký dôležitý?
Podnikáte a nemáte vytvorený podnikateľský plán? Robíte obrovskú chybu!

Podnikateľský plán (nazývaný tiež podnikateľský zámer) je dokument, ktorý hovorí o vašom podnikaní takmer všetko. Obsahuje informácie od nákladov, cez informácie o konkurencii a o zamestnancoch, až po to, ako budete pri svojom podnikaní dosahovať zisk.

Na prvý pohľad jednoduché, no napísať kvalitný podnikateľský plán dá zabrať. A navyše ho väčšina podnikateľov podceňuje. Čo je obrovská chyba!

Prečo ho robiť?

Podnikateľský zámer môže presvedčiť investorov, aby vložili svoje financie do vášho podnikania. Ak ho odfláknete, môžete na ne úplne zabudnúť. Na druhej strane vám dáva informácie o tom, ako viesť svoj podnik. Po rozbehnutí podnikania vám plán poslúži na kontrolu toho, či idete správnym smerom ako ste si na začiatku podnikania naplánovali.

Vďaka podnikateľskému plánu viete veľmi rýchlo zistiť, či je váš plán reálny a vôbec ziskový. Veľa podnikateľov si ho neurobí a ide, tak povediac, naslepo. Neskôr zistí, že presiahol financie, zamestnal viac ľudí ako si môže dovoliť alebo nakúpil tovar, ktorý nevie zaplatiť, pretože nemá dostočné zisky.

Biznis plán je tu aj od toho, aby ste sa držali na uzde a nepodliehali chvíľkovým ilúziám. Prípadne vedeli, že musíte niečo zmeniť, aby ste dodržali plánovaný obrat alebo zisk.

Poďme si teda ukázať ako by mal taký podnikateľský plán vyzerať:

1. Zhrnutie

Jedna z najdôležitejších častí podnikateľského plánu. Tu definujete celú myšlienku podnikania.  Ako budete podnikať, prečo budete podnikať, v čom ste iný od konkurencie, čo to prinesie vášmu zákazníkovi, a aká bude vízia vášho podnikania.

Myšlienka by nemala byť moc dlhá. Napríklad, spoločnosť Slovnaft definovala svoju víziu podnikania ako „Skupina MOL umožňuje ľuďom, aby napredovali: objavuje nové spôsoby, ako lepšie napĺňať ich energetické potreby a vytvára hodnotu pre nadchádzajúce generácie.“

Krátke, jednoduché a výstižné.

2. Kto a čo?

Sem treba zahrnúť všetky základné informácie o vás – Meno spoločnosti, sídlo, dátum vzniku, výška základného imania, kto je spoločníkom spoločnosti a kontaktné údaje. Stačí stručne.

Chýbať by tu nemal ani zoznam produktov alebo služieb, ktoré budete ponúkať – stačí jednoducho charakterizovať.

3. Analýza trhu

Túto časť môžete rozdeliť na tri – konkurencia, odvetvie a cieľová skupina.

Konkurencia

V konkurencii by ste mali detailne analyzovať vašu priamu a nepriamu konkurenciu (najlepšie je, aby ste uviedli priamo mená firiem). Ich silné a slabé stránky, v čom sa líšite a akú máte unfair advantage (konkurenčnú výhodu). Ak ju nemáte, je dobré sa zamyslieť či do daného podnikania vôbec ísť.

Odvetvie

Stačí definovať základnú charakteristiku daného odvetvia. V čom je špecifické, ako sa vyvíja a aké sú trendy.

Cieľová skupina

V tejto sekcii je potrebné si definovať zákazníka. Ak si určíte cieľovú skupinu zle, môže vás to v konečnom dôsledku stáť celé podnikanie. Definujte presne, kto je zákazník a aká je veľkosť cieľovej skupiny. Tým zistíte, okrem iného, aký veľký je dopyt. Ak je veľmi malý, opäť je otázna či sa oplatí daný biznis rozbiehať.

Nakoniec si definujte unique value proposition –  úžitok a pridanú hodnotu pre zákazníka. Tá pri vašom podnikaní musí byť samozrejmosťou.

4. Organizačná štruktúra a ľudské zdroje

Taktiež dôležitá sekcia v podnikateľskom pláne. Organizačná štruktúra definuje, kto je nadriadený a kto podriadený a to najdôležitejšie – kto je za čo zodpovedný. Časom sa mení, ako firma napreduje a rastie, preto je samozrejme potrebné ju neustále aktualizovať.

Ľudské zdroje

Môžete si tu taktiež naplánovať pracovné pozície, koľko pracovníkov budete mať a akú mzdu im viete dať. Tým si vytvoríte veľmi dôležité náklady na zamestnancov, ktoré využijete neskôr.

Materiálové a investičné vybavenie

Skoro každé podnikanie si vyžaduje vstupné náklady na rôzne veci, ako materiál, kancelárske potreby, priestory, atď. Uviesť sem môžete aj softvérové vybavenie či logistiku. Urobíte si tak súhrn počiatočných a mesačných nákladov. Podľa toho môžete neskôr zistiť, aké zisky budete musieť dosahovať, aby ste sa dostali do zisku.

Ak náklady budú zle vyrátané, či už nadhodnotené alebo podhodnotené, bude to mať pri oboch prípadoch negatívny výsledok. Pri podhodnotených nákladoch môžete určiť cenu príliš nízku, a tým pádom budete v strate. Pri nadhodnotených nákladoch zase nebudete môcť tlačiť cenu nadol, a tým pádom konkurovať ostatným cenou.

5. Marketingová komunikácia

Sem bude potrebné zadať všetky marketingové kanály, ktoré budete chcieť používať. Či to bude offline marketing, ako napríklad billboardy, letáky, reklama v novinách, či v televízii…alebo online marketing – PPC kampane, SEO, social media alebo internetové videá.

Ak už si zvolíte hociktorú variantu alebo kombináciu oboch, je potrebné si na ne vyčleniť osobitný rozpočet. Výška rozpočtu už záleží na vás, ale pri začiatkoch podnikania je vhodné investovať do marketingu viac, aby sa o vás ľudia dozvedeli.

Obzvlášť dôležité pri novom produkte či službe je mať premyslený plán ako dostať váš web čím vyššie vo výsledkoch vyhľadávania – tzv. SEO Optimalizácia, ktorá vám prinesie väčšiu návštevnosť na web a aj zákazníkov. Je to dlhodobejší proces ako povedzme PPC reklama (po zaplatení sa hneď začnete zobrazovať v platených výsledkoch). Preto je dobré so SEO začať už v počiatkoch podnikania. Odporúčame vychádzať z analýzy kľúčových slov a myslieť aj na linkbuilding.

Podnikanie bez marketingu je ako žmurkať na ženu v tme.

Nezabudnite na ceno-tvorbu. Vybrať si môžete z troch možností ako určiť cenu výrobkov:

A) Podľa konkurencie

B) Podľa dopytu

C) Podľa kalkulácie nákladov

6. Financie

Na záver asi to najťažšie  – finančný plán. Odporúčam aspoň ročnú projekciu vašich financií – súvahu, výkaz ziskov a strát a cashflow. Takýto plán by mal obsahovať odhad ziskov a nákladov vašej spoločnosti. Lepšie je svoje zisky nenadhodnocovať, ale pozerať sa na to trochu pesimistickejšími očami. V realite sa tak môžete vyhnúť rôznym stratám, ba až bankrotu.

Vždy je lepšie sa spoliehať na horšiu variantu ako na lepšiu.

Aj v prípade nákladov, či už mesačných alebo vstupných, je ideálne ich písať čo najreálnejšie. Veľa podnikateľov má tendenciu svoje náklady podhodnocovať, čím by ste oklamali len samých seba.

Celý podnikateľský plán by mal byť jednoduchý, stručný a pravdivý. Preto svoje slabé miesta určite neskrývajte. Celý dokument môže mať až 40-50 strán.

Veľa šťastia v písaní a vo vašom budúcom podnikaní. A nezabudnite napísať do komentára, ktorá časť podnikateľského plánu bola pre vás najťažšia.

Ako dostať vašu stránku na vyššie pozície v Google? Pomôže vám naša SEO agentúra. Spojte sa s nami online a my vám darujeme hodinovú SEO konzultáciu k vášmu webu ZDARMA. Pre prvých 3 najrýchlejších záujemcov vypracujeme taktiež analýzu kľúčových slov a analýzu vašej konkurencie. Požiadajte o ňu tu:

Tipy z nášho newslettra vás vystrelia vyššie v Google a získajú si srdcia vašich zákazníkov

A to najlepšie - sú úplne zdarma

Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.

Máte záujem získať viac zákazníkov z prirodzeného - organického - neplateného Google?
Neviete prečo vám na stránku nik nechodí? Vieme vám pomôcť.
Naši SEO špecialisti sa s webmi kamarátia, a na základe dôkladnej analýzy vám povedia ako problém vyriešiť.
Stačí, ak ich kontaktujete prostredníctvom nezáväzného formulára.

Katarína Rusňáková
majteľka spoločnosti

„V priebehu 1 roka sme klientovi Union zvýšili návštevnosť webstránky o 51%, vďaka čomu im narástli tržby o 123%. Ako môžem pomôcť vám?“

Získajte SEO audit a workshop na mieru ZDARMA!

    Informácie o spracovávaní osobných údajov

    V našom blogu sa toho ukrýva oveľa viac. Páčia sa vám informácie, ktoré u nás môžete nájsť? Radi vám ich budeme 1x do mesiaca posielať na mail.

    Stačí, ak sa prihlásite na odber nášho newslettera.

    Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.