gonzales v kategórii Google Adwords Online marketing SEO Web

Návratnosť investícií do SEO a PPC

Ak ste už niekedy rozmýšľali, čo sa oplatí viac, SEO či PPC, tak ste na správnom mieste.
Návratnosť investícií do SEO a PPC

Ak ste už niekedy rozmýšľali, čo sa oplatí viac, SEO či PPC, tak ste na správnom mieste.

V tomto článku sa venujeme práve tejto problematike. Na začiatku by sme však mohli podotknúť, že sa snažíme porovnávať dva dosť výrazne odlišné online marketingové nástroje. SEO považujeme za nástroj s dlhodobou návratnosťou (efekt sa dostaví po niekoľkých mesiacoch a môže trvať až roky), než to PPC považujeme za nástroj s krátkodobou až strednodobou návratnosťou (efekt sa dostaví za pár dní, až mesiacov, pričom trvá bezprostredne len počas kampane, alebo krátko po nej).

 

Je chybou, že niektorí marketéri sa snažia často SEO službami nahradiť práve PPC aktivity. Jednoducho povedané je to to isté, ako keby ste sa snažili nahradiť počítač myšou, alebo klávesnicou. V prípade nášho počítača, myši a klávesnice ide o komplementárne produkty. Čiže sa vzájomne dopĺňajú. Taktiež SEO a PPC sa z pohľadu marketingu vzájomne dopĺňajú. Pokiaľ 77 % užívateľov kliká na organické výsledky vyhľadávania, vždy budete mať ďalších 23 % užívateľov, ktorí klikajú na platené výsledky vyhľadávania. Pokiaľ teda PPC aktivity nevykonávate, prichádzate o 23 % potenciálnych zákazníkov z vyhľadávania Google. Preto nieje správny pohľad SEO nahrádzať PPC a naopak.

SEO vs. PPC

1. Ako to teda vyzerá na našom Google? Podľa štatistík Google na platené reklamy AdWords kliká 23% užívateľov a zvyšných 77% užívateľov prichádza z organického vyhľadávania.

 

q

Ak si zoberieme podiel klikov na prvý odkaz vo vyhľadávaní Google, tak 43% má neplatený výsledok a 23% zostáva plateným výsledkom.

qq

2. Využitie SEO v niektorých špecifických segmentoch, kde je zákaz reklamy, prípadne je neetické reklamovať služby, ako sú napríklad farmaceutický priemysel, právne služby, tabakové výrobky a podobne. Vybudujete si veľmi účinnú a nenásilnú reklamu, ktorá neporušuje žiadne právne a ani etické pravidlá. Užívateľ sa dostane na Vašu stránku prirodzeným vyhľadávaním a nenásilnou formou.

Ako príklad môžem uviesť nášho klienta DentalPlus, kde po zapracovaní SEO nastal 10 násobný nárast bežných pacientov a 5 násobný nárast pacientov v oblasti zubných implantátov a protetiky.

qqq

– 13 kľúčových slov v TOP 3 pozíciách Google,

– zvýšila sa celková návštevnosť webu 2 násobne,

– zvýšila sa návštevnosť z Google.sk 3 násobne,

– zvýšili sa počty objednaných pacientov telefonicky až natoľko, že klient v strede spolupráce zmenil stratégiu a začali sme budovať pozície stránky v Google na iné výkony (pôvodne bežní pacienti, potom zubné implantáty, teraz dentálna hygiena).

Bod pre SEO.

3. Aby sme však nechválili len SEO, tak musíme pripomenúť, že platená reklama Google AdWords námprináša takmer okamžitú návštevnosť. Ako náhle prebehne rýchla kontrola reklamných textov zo strany Google, tak sa naša reklama začne zobrazovať vo vyhľadávaní bez ohľadu na to, ako dobre máme SEO. Efekt môžeme pozorovať okamžite, na rozdiel od SEO, čo je dlhodobý proces na 3 a viac mesiace.

Bod pre PPC. 

4. V súčasnosti platená reklama Google AdWords ponúka veľký počet variant reklám s čoraz presnejším zacielením. Môžete mať reklamu vo vyhľadávaní a v obsahu (search a content) pričom vrámci contentovej reklamy, čiže reklamy v obsahovej sieti je možné zvoliť viacero formátov reklám, ako sú napríklad bannery,video reklama na YouTube, alebo kombinácia viacerých médií súčasne.

Mimochodom, vedeli ste, že YouTube je druhý najväčší vyhľadávač hneď po Google?

Bod pre PPC.

 

Návratnosť investície

ROI, alebo v preklade „Return On Investments“ vypočítame nasledovne:

ROI (%) = výnosy / investície *100%

Ako ROI označujeme pomer zarobených peňazí k peniazom investovaným. ROI teda uvádza výnos v percentách z minutej čiastky.Pre lepšiu predstavu výpočtu ROI uvádzame príklad:

– predávate tenisky a z predaja každého páru máte 100€. Platíte si PPC reklamu a jeden návštevník Vás stojí 1€. E-shop máte dobre SEO optimalizovaný a dokážete predať tenisky každému 20-temu návštevníkovi. Konverzný pomer máte slušných 5%.

Ako z toho vypočítať ROI? Predaj jedného páru tenisiek Vás stojí 20€ (20 návštevníkov po eure), výnosy sú 100€. ROI teda bude 100 / 20 * 100% = 500 %. Predaj tenisiek sa Vám oplatí. Pokiaľ by však ROI vyšiel pod 100% (napríklad keby ste predali iba každému 110-temu návštevníkovi), už sa Vám tento spôsob predaja neoplatí, pretože ROI nižší než 100% znamená stratu. Z vyššie uvedeného príkladu je zrejmé, že ROI je jeden z rozhodujúcich marketingových ukazovateľov obchodnej efektivity webu. Mimochodom, vedeli ste, že podľa prieskumu 45% firiem vôbec ROI nemeria?

 

Čo je lepšie? SEO, alebo PPC?

Túto otázku si teraz určite kladie väčšina z Vás. Nemôžeme jasne vylúčiť ani jednu možnosť. Klady a zápory oboch sú dosť vyrovnané, avšak správne načasovanie a rozdelenie rozpočtu na online marketing je to najdôležitejšie. Každý projekt je individuálny, avšak základom je mať dobré SEO. Od základov sa môžete vždy odraziť a máte istotu, že Váš web ostane vždy vyhľadávaný. Ak mávate projekty krátkodobého charakteru, ako napríklad sezónne podnikanie, školenia, jazykové kurzy, časovo limitované ponuky, tak môžete ich posilňovať PPC reklamou. Ak efektívne rozdelíme rozpočet medzi SEO a PPC, tak dosiahneme veľmi zaujímavé výsledky.

Ako prvý príklad uvádzam klienta Bittner print, kde bol použitý produkt Go to market a boli dosiahnuté nasledujúce výsledky:

 

qqqq

– zvýšili sme počet vyplnených objednávok 10 násobne po 3 mesiacoch spolupráce a 11 násobne po 4 mesiacoch spolupráce,

– zvýšili sme hodnoty PageRank web stránky,

– zvýšili sme organickú návštevnosť web stránky o 88,84 %,

– zvýšili sme počet kľúčových slov na prvej stránke v Google z 2 na 60,

– zoptimalizovali sme web stránku na 104 kľúčových slov v top 20tke,

– zvýšili sme povedomie značky BITTNER PRINT na internete o 15%.

 

Ako druhý príklad uvádzam klienta z oblasti vzdelávania, konkrétne ide o jazykovú školu, kde bol efektívne rozdelený rozpočet z PPC kampaní na SEO a PPC:

qqqqq

– dynamicky a efektívne sme rozdeľovali rozpočet

– zvýšili sme počet konverzií o 46%, pričom sme takmer vôbec nenavyšovali celkový mesačný rozpočet na marketing

– zvýšili sme počet celkových návštevníkov o 29,20%

– zvýšili sme počet jedinečných návštevníkov o 39,42%

Verím, že Vám tento článok pomohol pri rozhodovaní medzi SEO a PPC. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

Autor: Ing. Miroslav Jacík, Online marketing specialist

Tipy z nášho newslettra vás vystrelia vyššie v Google a získajú si srdcia vašich zákazníkov

A to najlepšie - sú úplne zdarma

Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.

Máte záujem získať viac zákazníkov z prirodzeného - organického - neplateného Google?
Neviete prečo vám na stránku nik nechodí? Vieme vám pomôcť.
Naši SEO špecialisti sa s webmi kamarátia, a na základe dôkladnej analýzy vám povedia ako problém vyriešiť.
Stačí, ak ich kontaktujete prostredníctvom nezáväzného formulára.

Katarína Rusňáková
majteľka spoločnosti

„V priebehu 1 roka sme klientovi Union zvýšili návštevnosť webstránky o 51%, vďaka čomu im narástli tržby o 123%. Ako môžem pomôcť vám?“

Získajte SEO audit a workshop na mieru ZDARMA!

    Informácie o spracovávaní osobných údajov

    V našom blogu sa toho ukrýva oveľa viac. Páčia sa vám informácie, ktoré u nás môžete nájsť? Radi vám ich budeme 1x do mesiaca posielať na mail.

    Stačí, ak sa prihlásite na odber nášho newslettera.

    Tiež nemáme radi SPAM a preto ho neposielame. Vaše údaje nikdy neposkytneme tretej strane.